Een decanter centrifuge is een zeer efficiënte scheidingsmethode om vaste stoffen van vloeistoffen te scheiden. Dit gebeurt door gebruik te maken van centrifugaal krachten (tot wel 4000 x g) die veel hoger zijn dan de zwaartekracht. Door dit hoge trommeltoerental worden de vaste stoffen (hogere dichtheid) van de vloeistoffen (geringere dichtheid) gescheiden.

 

2-fase scheiding met een decanter

Bij de 2-fase scheiding worden een vloeibare en vaste fase door centrifugaal krachten van elkaar gescheiden. De vaste stof deeltjes verzamelen zich op basis van hun grotere dichtheid aan de trommelwand en worden door de schroef naar de uitworp openingen getransporteerd. Gelijktijdig stroomt de gezuiverde vloeistof langs de schroef naar de vloeistof afvoer zone.

Typische voorbeelden van de 2-fasen scheiding zijn; afvalwaterzuivering, slibontwatering maar ook de productie van vruchtensap- of wijnproductie door middel van decanters.

Schematische doorsnede van een HILLER-DecaPress Tweefasen decanter centrifuge met Deca-Drive FD:

 

Werkingsprincipe van een decanter 2-fasen scheiding

 

3-fase scheiding met een decanter

Met een TricaPress decanter kunnen in een enkele processtap ook 3-fasen van elkaar worden gescheiden. Hierbij worden twee niet mengbare vloeistoffen met verschillende dichtheden (b.v. olie en water) van de vaste stoffen gescheiden. De zware vloeistof (water) verzamelt zich in het midden tussen de olie en de laag met vaste stoffen. Daardoor kunnen de van elkaar gescheiden vloeistoffen separaat onttrokken worden. De vaste stof wordt, net als bij de 2-fase scheiding, door de schroef naar de uitworp opening getransporteerd.

Typische voorbeelden van 3-fasen scheiding zijn; de productie van spijsolie zoals olijfolie, olie-slib scheiding, biodiesel productie etc.

Schematische doorsnede van een HILLER-TricaPress Driefasen decanter centrifuge met centripetaal unit:

 

Werkingsprincipe van een decanter 3-fasen scheiding TricaPress